Stichting LVO

Elke schooldag verzorgen ruim 2900 professionals voor ruim 23.500 jonge mensen onderwijs op een van de 25 scholen van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). LVO is een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg, plus een school in Brabant, van vmbo tot en met het gymnasium. Wij hebben de ambitie om te zorgen voor het best denkbare onderwijs voor onze leerlingen.

Stichting LVO

 

Elke schooldag verzorgen ruim 2900 professionals voor ruim 23.500 jonge mensen onderwijs op een van de 25 scholen van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). LVO is een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg, plus een school in Brabant, van vmbo tot en met het gymnasium. Wij hebben de ambitie om te zorgen voor het best denkbare onderwijs voor onze leerlingen.

Onze locaties

Op onze scholen ontdekt en ontwikkelt de leerling in een veilige omgeving zijn talenten, onder begeleiding van deskundige docenten. Betrokken mensen die stáán voor het verzorgen van het best denkbare onderwijs en de ambitie hebben om ervoor te zorgen dat elke leerling een geweldige tijd heeft op school.

 

Bernard Lievegoed College

Het Bernard Lievegoed College is een vrijeschool voor voortgezet onderwijs op algemeen bijzondere grondslag en biedt de opleidingen vmbo basis/kader, vmbo-tl, havo en vwo aan.

Onze school is een school van leerlingen, docenten, onderwijs ondersteunende medewerkers én ouder(s)/verzorger(s) samen. We zien elkaar en creëren samen ruimte om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te zijn.

Het Bernard Lievegoed College wil bijdragen aan de ontwikkeling van jongvolwassenen tot oordeelkundige, vrij denkende en handelende volwassenen. Volwassenen die zich verbinden met de wereld om hen heen en die vanuit de wil, bereid zijn om de verantwoordelijkheid te dragen voor de wereld, voor anderen en voor zichzelf.

Wil jij hier aan bijdragen en verbind jij je met de wereld om je heen? Dan is het Bernard Lievegoed College een plek waar jij je verder kunt ontwikkelen. Een school waar je mag leren en leert wie je zelf bent om zo steeds beter je passie voor het onderwijs vorm te geven en uit te stralen. Wij zijn trots op onze school, leerlingen en onze medewerkers! Dit ervaren we en laten we zien doordat:

•    Het leren ontstaat vanuit de verbinding die de leerling met de lesstof maakt, maar ook met de docent. De ontmoetingen met de leerlingen gebeurt vanuit gelijkwaardigheid.

•    We werken vanuit leeftijdsfasen: iedere leeftijd kent specifieke kenmerken en de lesstof is ondersteunend aan het doorlopen van die leeftijdsfasen.

•    Wij kijken vanuit het leren met hart, hoofd en handen.

•    Er is ruimte voor autonomie van de docent. De lessen en het lesgeven is authentiek, de lesmethode is vooral een middel en geen doel. Ook is er ruimte voor het onderwijs ondersteunend personeel om te anticiperen in het onderwijs en zich verder te ontwikkelen. Zo vormen we samen een team.

 Je komt te werken in een team dat bovenstaande uitgangspunten omarmt in het dagelijks werken en waar verschillen mogen zijn. We werken samen in zelfstandigheid aan onze missie:

“We leren en leven samen om ervoor te zorgen dat onze leerlingen als zelfstandig individu de wereld, open, weerbaar en bewust tegemoet kunnen treden.”


 

Bonnefanten College

Het Bonnefanten College is een school waar basisberoepsgerichte leerweg tot en met atheneum wordt aangeboden. De school telt ongeveer 830 leerlingen, 60 docenten, 13 onderwijsondersteunend medewerkers en 4 directieleden. Het Bonnefanten College biedt goed onderwijs in een veilige, uitdagende leeromgeving, waar de leerling centraal staat.


Dit doen we vanuit onze kernwaarden:

•    Ik ben omdat wij zijn (Ubuntu)

"Ik ben.... omdat wij zijn!” Ubuntu is een van origine (Zuidelijk) Afrikaanse existentiële wijsheid, waarvan onze wereld van nu, veel kan leren. Het diepgewortelde mensbesef, dat wij allen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Bouwen: samen bouwen aan de ontwikkeling van leerlingen en medewerkers.

Het Bonnefanten College is een schakel in de keten om onze leerlingen zo goed als mogelijk voor te bereiden op hun rol in de maatschappij.


Onze uitgangspunten zijn:

•    Een goede en sociaal veilige organisatie
•    Goede lessen en gemotiveerde leerlingen
•    Gekwalificeerde docenten die hun kennis up-to-date houden en die zich eigenaar voelen van hun eigen onderwijsproces en onderwijsresultaten
•    Onderwijs gericht op het individu.

Het Bouwens

Het Bouwens van der Boijecollege verzorgt onderwijs aan ruim 1.400 leerlingen van vmbo-basis tot en met gymnasium en ligt in de gemeente Peel en Maas.


Vol gedrevenheid wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van leerlingen, waarbij we de buitenwereld naar binnen halen en zelf naar buiten gaan. Naast het verzorgen van goed onderwijs zijn we ook een ontmoetingsplek voor leerlingen en medewerkers. Het Bouwens ziet zichzelf als een schakel tussen het gezin en de maatschappij. Zo bieden we een actieve leeromgeving waarin leerlingen zich voorbereiden op hun toekomst. 

BRAVO! College Cranendonck

Het BRAVO! College is een brede school waar de leerlingen de eerste twee leerjaren kunnen volgen voor de richtingen vmbo-b, en-k, atheneum en de eerste drie leerjaren van de havo. Leerlingen kunnen hier ook terecht voor de vierjarige mavo en de technische opleiding BIVAK.


De school biedt een uitstekende mogelijkheid voor leerlingen uit de gemeente Cranendonck om het voortgezet onderwijs te starten binnen hun eigen omgeving. Het BRAVO! College is een kleine school met een warme en persoonlijke sfeer. Een school die midden in de gemeenschap staat. De compactheid van de school maakt dat leerlingen en medewerkers zich snel thuis voelen. De leerlingen krijgen veel persoonlijke aandacht.

“Wij maken samen van het BRAVO! College Cranendonck de plezierigste school van de regio! Een Brabantse school die gekend en geliefd is in de buurt en waar plezier, samenwerken en presteren centraal staan.”

Broeklandcollege

Het Broeklandcollege, gelegen in het centrum van Hoensbroek biedt de leerlingen vmbo-gt (mavo).


Op Broekland halen de leerlingen een diploma op een manier die bij ze past. Hun kwaliteiten, mogelijkheden en ambities zijn daarbij het uitgangspunt. Op een veilige en warme school, want dát kenmerkt Broekland. Alle leerlingen volgen mavo (opstroom) onderwijs en iedereen kent elkaar. Broekland is een gezellige school, met ongeveer 440 leerlingen. 

Broekland en de maatschappij
Broekland betrekt de maatschappij zoveel mogelijk in het onderwijs. Door de vakken met de omgeving te verbinden, de multiculturele samenleving te leren kennen en te oriënteren op bedrijven en vervolgopleidingen om de school heen. Ook ICT is in de maatschappij niet meer weg te denken. Vandaar dat ICT een belangrijke rol speelt binnen de lessen.

Daarnaast is het belangrijk dat alle leerlingen kennismaken met kunst en cultuur. Zo volgt iedereen lessen handvaardigheid en leert iedereen een muziekinstrument te bespelen, in de bovenbouw volgen leerlingen CKV. Verschillende projecten worden aangeboden waarbij vak-integratie plaatsvindt.
 

Buurtcollege Agora Maas en Peel

Ontdek de wereld op jouw manier!
 

Iedere leerling leert op zijn eigen manier. Op Buurtcollege Agora Maas en Peel behandelen we daarom iedereen ongelijk, waardoor we iedereen juíst gelijk behandelen. Iedere leerling heeft bij ons een zelfontworpen werkplek, zodat je altijd kunt werken op een plek die voor jou goed voelt. Wij werken met kleinschalige coachgroepen waarbij een coach een groep van ongeveer 18 leerlingen stimuleert, inspireert en feedback geeft. De coach kent hierdoor iedere leerling door en door.

Naast onze coaches (die ook vakexpert zijn) zijn er op onze school ook externe vakexperts. Zij helpen wanneer door leerlingen extra kennis of begeleiding wordt gevraagd die op dagelijkse basis niet op school aanwezig is, bijvoorbeeld bij examenvoorbereiding.

Bij Buurtcollege Agora Maas en Peel leren leerlingen zowel óver als mét de omgeving. Op deze manier komen kennis en ervaringen samen en leren leerlingen binnen de wetenschappelijke, de maatschappelijke, de artistieke, de spirituele en de sociaal-ethische wereld die hoort bij Agora. Op onze school doen leerlingen eindexamen voor vmbo-(g)t, havo of vwo.

Compass

Compass is een innovatieve school die werkt vanuit persoonlijke leerdoelen van de leerlingen én de leerdoelen die zijn verankerd in de eindexamentermen gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Compass biedt adaptief en gepersonaliseerd onderwijs op een aanbodgerichte en vraaggestuurde manier. 


Compass is een plek waar iedereen zich kan ontwikkelen.
Wij dagen de leerlingen uit en helpen hen om zich te ontwikkelen tot sociale, weerbare en (zelf)kritische mensen. Ze zijn in staat met een open blik mee te doen en een betekenisvolle bijdrage te leveren aan onze samenleving.
Om dit te bereiken zetten wij in op het bouwen aan goede relaties en prikkelen we de nieuwsgierigheid bij de leerlingen. Wat voor onze leerlingen geldt, is ook van belang voor het team. Ook wij worden uitgedaagd om ons te ontwikkelen en te groeien. Samen staan wij voor een leven-lang-lerenmentaliteit.

"Leren" betekent bij Compass het optimaliseren van groei. Leerlingen volgen ieder hun eigen leerproces waarbinnen zij zich ontwikkelen om de gewenste doelen te bereiken. Wij inspireren onze leerlingen en stimuleren hen het beste uit zichzelf te halen, zichzelf te laten zien en daar ook trots op te zijn.
Om onze leerlingen voor te bereiden op de toekomst worden vaardigheden ingezet die je nodig hebt in de huidige maatschappij.

Er is een krachtige samenwerking tussen de leerling, zijn ouders, zijn coach en het team, die bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen.
Compass is een school die de omgeving betrekt in het onderwijs.

Op Compass mag je in een veilige omgeving jezelf zijn. Het is een plek waar je je thuis kunt voelen en waar je op ontdekkingsreis gaat naar je eigen toekomst. Je vaart je eigen koers om zo je persoonlijke doelen bereiken.

 

Dendron College

Op het Dendron College in Horst vormen we sinds 1995 een samenleving in het klein, die in verbinding staat met de wereld om haar heen. Een samenleving met teamleden en leerlingen die samenwerken, naar elkaar omkijken en met en van elkaar leren.
 

Ruim 1.800 leerlingen volgen hier onderwijs, van vmbo-basis tot en met gymnasium. Binnen het vmbo bieden we de richtingen Bouwen, Wonen & Interieur (BWI), Produceren, Installeren & Energie (PIE) en Zorg & Welzijn.

We bepalen samen wat kwalitatief goed onderwijs voor ons betekent en hoe we dit vorm blijven geven. Goed onderwijs kan in onze ogen niet zonder verbinding. Tussen leerlingen, teamleden en onderling, maar ook met de wereld om ons heen. Tegelijkertijd hebben we aandacht voor de persoonlijke groei van leerlingen en teamleden, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot wie ze willen en kunnen zijn.

 

Zie jij jezelf werken binnen deze kleine samenleving?

Emmacollege

Het Emmacollege is een school voor vmbo, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Hier wordt de mavo en de vmbo kader- en basisberoepsgerichte leerweg aangeboden.


Het Emmacollege bereidt leerlingen voor om verantwoorde keuzes te maken in de snel veranderende maatschappij, motiveert en daagt hen uit om zichzelf te ontwikkelen, gebruikmakend van een passende route in het onderwijs. Profielen die aangeboden worden op deze locatie zijn:
•    Economie & ondernemen
•    Media, Vormgeving en ICT
•    Zorg en Welzijn

We werken vanuit de kernwaarden respect, duidelijkheid, veiligheid, ondersteund vanuit School Wide Positive Behavior Support (WPBS).

Samen zorgen we ervoor dat iedereen op het Emmacollege gezien wordt. De mentor is de spil bij de begeleiding. We leren de leerlingen meer verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces om op die manier de motivatie te verhogen. Naast de reguliere lestijd maken leerlingen gebruik van persoonlijke leertijd en is er ruimte voor talentontwikkeling waaronder sport en culturele activiteiten. 

Graaf Huyn College

We zijn een brede, open en inclusieve scholengemeenschap.


Wij zijn er voor iedereen en voor jou in het bijzonder. Bij Graaf Huyn vinden we het belangrijk dat je je op je gemak voelt en jezelf kunt zijn. We bieden een goede basis. We hebben oog voor jouw talenten, die je kunt ontwikkelen en delen met anderen. Wij dagen je uit grenzen te verleggen. Er valt altijd wat te leren en te beleven, elke dag opnieuw. En dat is nog maar het begin.

Naast klassikaal onderwijs kun je bij ons ook terecht voor gepersonaliseerd leren (FOCUS-stroom) of onderzoekend leren (Technasium).

Groei verder. Graaf Huyn

Groenewald

Groenewald is een relatief kleine, brede schoolgemeenschap met een compleet onderwijs aanbod, vmbo, havo en vwo. We hebben een fijn overzichtelijk gebouw waarin leerlingen van alle niveaus samen onderwijs volgen. Samen is een kernwoord voor ons. Samen met de leerling en hun ouders werken we aan hun ontwikkeling. Samen zorgen we voor een prettige leef- en leeromgeving. Samen leren, groeien en deelnemen aan excursies en buitenschoolse activiteiten. We kennen onze leerlingen. Ze worden als individu gerespecteerd, gewaardeerd en gestimuleerd.


Groenewald is een school waar kwalitatief, eigentijds, toekomstgericht onderwijs wordt gegeven. Binnen een duidelijke structuur is er aandacht voor iedereen en wordt waar mogelijk maatwerk geleverd. We streven ernaar leerlingen steeds meer zelfverantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces. We bieden een veilige omgeving en leren leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en hun omgeving om te gaan.

Grotiuscollege

Science school Grotius in Heerlen biedt mavo, havo, atheneum en gymnasium. In alle leerjaren wordt veel aandacht besteed aan bètavakken. Het Grotiuscollege is een begaafdheidsprofielschool.


"Wij vinden elkaar belangrijk bij Grotius. Leerlingen, leraren, medewerkers en ouders. Daarom is onze slogan ‘Jij op 1’. Dat betekent aandacht voor elkaar, proberen elkaar te begrijpen en rekening houden met elkaar. En in die veilige en persoonlijke omgeving enorm veel leren en ontdekken. Zodat jij straks klaar bent voor een mooie toekomst. Zodat jij later aan de slag kan bij organisaties in de regio, in heel Nederland, maar ook over de grens. Zodat jij een prima basis hebt om een fijn leven op te bouwen waar je maar wilt. Een leven waarin voor jou hopelijk veel mensen op 1 zullen staan!"

Het College

Het College is dé school voor atheneum en gymnasium in Weert en omstreken. Ook het Koers onderwijs, een gepersonaliseerde vorm van onderwijs voor de onderbouw van mavo, havo en atheneum, is op Het College gevestigd. Ken je kracht! Dat vinden we belangrijk. Voor leerlingen en collega’s. Samen ontdekken waar je goed in bent en waar je nog aan wilt werken. Hiervoor krijg je ruimte om eigen keuzes te maken. Niemand is immers hetzelfde. Op Het College leren we samen met plezier en met respect voor elkaar en de omgeving. We werken met unieke en talentvolle leerlingen die in staat zijn om samen met ons een eigen leerweg uit te stippelen. Wij dagen deze leerlingen uit om vanuit een kritische houding zich te ontwikkelen tot nieuwsgierige en onderzoekende persoonlijkheden. 

“Het College, een perfect leerklimaat in een groene omgeving!”
 

Het Kwadrant

Het Kwadrant is dé vmbo-school voor de regio Weert met basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en dé school voor praktijkonderwijs. Leerlingen kunnen er ook terecht voor de technische vakmanschapsroute. Het Kwadrant is een overzichtelijke school waar sfeer, interesse voor elkaar, maar ook regels belangrijk zijn. Samen leven, werken, studeren en ontspannen op een positieve manier! Het onderwijs op


Het Kwadrant is sterk gericht op het latere werkveld. De leerling leert zo veel mogelijk in de echte wereld. De persoonlijke interesse van de leerling is verbonden met de wereld om ons heen en met het onderwijs. Waar een leerling echt goed in is en waar hij echt belangstelling voor heeft, zijn belangrijk voor wat we gaan doen op school. Als coach heb je op Het Kwadrant intensief contact met leerling en ouders. Je helpt de leerling in zijn zoektocht naar zijn (leer)doelen en passie. 

“Passie als kompas: leren vanuit eigen interesse en motivatie. Dat is waar Het Kwadrant voor staat en voor gaat. Sámen, met onze leerlingen, met de coaches en al onze medewerkers.”
 

Ondersteunende diensten

Elke schooldag verzorgen ca 2.900 professionals voor ruim 23.500 jonge mensen onderwijs op een van de 25 scholen van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). LVO is een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg, plus een school in Brabant. Wij hebben de ambitie om te zorgen voor het best denkbare onderwijs voor onze leerlingen.   

Medewerkers van de ondersteunende diensten hebben expertise op verschillende vakgebieden. Ons team van ruim 100 collega’s faciliteert de scholen en het college van bestuur op deze vakgebieden. Als medewerker van de ondersteunende diensten blijf je voortdurend leren en ontwikkelen; je denkt mee met de scholen en maakt het mogelijk dat docenten en leerlingen maximaal bezig zijn met het best denkbare onderwijs. Hoe we dat doen? Door advies en service te bieden passend bij onze scholen. We werken interdisciplinair samen, zijn professioneel en ontwikkelingsgericht.

Novo College

Het Novo College is een school voor Eerste Opvang aan Anderstaligen (EOA). Wij zien het als onze missie om leerlingen die de Nederlandse taal en cultuur nog niet machtig zijn voor te bereiden op de Nederlandse maatschappij en het Nederlandse onderwijssysteem. Hierbij maken wij geen onderscheid voor wat betreft afkomst, gender of religie.

Het Novo College biedt onderwijs aan jongeren die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. In onze visie gaat onderwijs aan die groep verder dan uitsluitend taalonderwijs, denk hierbij aan het welbevinden van de jongeren en speciaal voor deze doelgroep geschoold personeel. Het is van cruciaal belang dat er vanuit een veilige thuishaven in een positief pedagogisch klimaat gewerkt wordt.

Het onderwijskundig doel van het Novo College is om leerlingen voor te bereiden op het reguliere voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs, inburgering of de arbeidsmarkt. Naast het leren van het Nederlands wordt er ook aandacht geschonken aan wiskunde, Engels, burgerschap, praktische en sportieve vaardigheden.

Philips van Horne

De Philips van Horne is een school voor mavo en havo in Weert. Een veilige school met een warme sfeer waar je leert op een prettige manier zelfstandig te worden. Het onderwijs is niet alleen gericht op het behalen van een diploma, maar ook op de vorming tot volwassene. De school daagt je uit om het beste uit jezelf te halen en daar trots op te zijn. 


De Philips van Horne wil bijdragen aan een succesvolle toekomst van haar leerlingen door ze op een innovatieve wijze voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij en de vervolgopleiding die bij de jongere past. Van oudsher staan we voor goed en degelijk onderwijs en zijn trots op hetgeen wat we doen. Wij dagen leerlingen en medewerkers uit om het beste uit zichzelf te halen en daar trots op te zijn. De Philips van Horne biedt de leerlingen in verbondenheid met de regio, kwalitatief hoogstaande en toekomstgerichte ontwikkelkansen in een persoonlijke leeromgeving. Rechtdoend aan de individuele kwaliteiten, vaardigheden en affiniteiten van die leerling stroomt hij/zij uit naar het vervolgonderwijs.

We vinden het belangrijk dat leerlingen en medewerkers met plezier naar school gaan en zich ‘thuis’ voelen op de Philips van Horne. Wij zijn een school waar alle betrokkenen zich herkend en erkend voelen. Binnen duidelijke kaders en door middel van structuur, wederzijds respect en vertrouwen geven wij elkaar ruimte om kennis, vaardigheden en competenties te ontwikkelen. Binnen deze ontwikkeling maken wij ruimte voor reflectie en leren onze jongeren de kracht van zelfreflectie.

Persoonlijk Op eigen wijze, tempo en door middel van persoonlijk contact elkaar elke dag laten groeien.

Herkenning Elkaars talenten, krachten en uitdagingen herkennen en waarderen.

Innovatief Een lerende organisatie die de kansen ziet om zichzelf continu te verbeteren en uitdagingen durft aan te gaan.

Leergierig Een onderzoekende en inspirerende houding die de ander prikkelt om nog meer te willen weten.

Interessant Boeiend en eigentijds onderwijs dat aansluit bij de belevingswereld van de jongeren.

Prestatie De school gelooft in eigen kunnen, richt zich op succeservaringen en het behalen van einddoelen.

Samen gaan wij alle uitdagingen aan en bouwen aan een succesvolle toekomst!

“It takes a village to raise a child” luidt een Afrikaans gezegde. Wij geloven in SAMEN!  Samen met onze jongeren en ouders/verzorgers gaan wij deze eervolle uitdaging aan en bouwen we aan een succesvolle toekomst!
 

Porta Mosana College

Wil jij het beste uit jezelf halen en jezelf steeds blijven uitdagen? Wil jij van elke les een feest maken, waarbij leerlingen actief met de leerstof bezig zijn en tegelijk leren hoe ze de stof moeten leren? En ben je niet bang om nieuwe dingen uit te proberen in een professionele leergemeenschap? Vind je daarnaast dat leerlingen zich vooral ook persoonlijk moeten kunnen ontwikkelen en zich als echte wereldburgers leren gedragen… Dan past het Porta Mosana College perfect bij jou.


‘Porta’ leidt leerlingen op tot internationaal georiënteerde en maatschappelijk bewuste wereldburgers, die na het behalen van hun diploma in staat zijn in een internationale omgeving verder te studeren om daarna succesvol te participeren in een dynamische, geglobaliseerde samenleving.

Het Porta Mosana College streeft naar een goed leer- en leefklimaat voor leerlingen en medewerkers en wil oog hebben voor hun individuele behoeften binnen een sociaal-maatschappelijke context. Deze context wordt gecreëerd door de vele projecten, internationaliseringsactiviteiten en geëngageerde docenten.

Het Porta Mosana College wil onderwijs bieden dat helemaal beantwoordt aan de eisen van deze tijd. Dat betekent dat elke medewerker zichzelf ook blijft ontwikkelen met de tijd mee. Meepraten, meedoen en samen met collega’s werken aan mooie schoolontwikkelingen om ons onderwijs blijvend te verbeteren is heel normaal op Porta, naast de lesgevende taken.  

De school hecht zeer aan een brede vorming vanuit gedegen basiskennis, voor alle leerlingen. En iedereen mag zichzelf zijn; zowel leerlingen als docenten. 

Raayland College

Het Raayland is een dynamische school midden in de gemeente Venray, waarin het goed leven, leren en werken is. Onze school is een bron aan talent en een plek waar je als leerlingen en medewerker graag wilt zijn.

Naast het verkrijgen van kennis en vaardigheden voor een diploma achten we de persoonlijke en sociale groei van onze leerlingen van groot belang. Werken met overtuiging vanuit vertrouwen, hebben aandacht voor elkaar en zijn verbonden met elkaar en onze directe omgeving. Daarom bieden we onze leerlingen kansrijk onderwijs om het maximale uit zichzelf te halen en stellen daarom de leerlingbegeleiding centraal in onze organisatie. We helpen onze leerlingen daarmee zich te ontwikkelen tot volwassen en verantwoordelijke mensen. Volwassenen die zelfstandig een succesvolle weg vinden in de wereld om hen heen en daar hun bijdrage aan leveren. Volwassenen die doelen voor zichzelf stellen en deze behalen. Hiervoor zijn een lerende houding doorzettingsvermogen en inzet nodig.

Als school staan we open en hebben we respect voor andere overtuigingen. Iedereen is welkom. We leren van en met elkaar en groeien samen. We geloven dat we samen school zijn en vanuit die hoedanigheid een gemeenschap vormen waarin zorg, aandacht en waardering voor elkaar een vanzelfsprekend onderdeel is van ons onderwijs. Het Raayland College is onderdeel van onze maatschappij en daar bereiden we de leerlingen op voor. Dat doen we door onze kernwaarden in onze relatie met de leerling en in ons onderwijs centraal te stellen. Door leerlingen te leren volwaardig lid te zijn van onze school leren we hen volwaardig lid te zijn van de samenleving. Leven en leren op onze veilige school doen we samen, met ambitie en passie. Liefst ook met plezier.
 

Sint-Janscollege

Het Sint-Janscollege in Hoensbroek heeft een aanbod dat bestaat uit havo, tweetalig vwo (Engels), atheneum en gymnasium. Daarnaast kunnen havoleerlingen kiezen voor versterkt Engels.


Het Sint-Janscollege werkt vooral aan de ontplooiing van intellectueel talent en het begeleiden van leerlingen bij het behalen van een waardevol diploma: een diploma dat een goede basis biedt voor een vervolgopleiding in het hbo of het wetenschappelijk onderwijs. We hebben veel aandacht voor vaardigheden als zelfstandigheid, sociaal gevoel en het ontwikkelen van het vermogen om met anderen samen te werken.

Het is ons streven op onze school een gemeenschap te creëren die leerlingen motiveert, waardoor onze leerlingen plezier krijgen in de uitdagingen die de studie biedt. Verder stimuleren we onze leerlingen om hun eigen grenzen te verleggen bij het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en brengen we ze kennis en vaardigheden bij waarmee ze als verantwoordelijk burger in een steeds sneller veranderende wereld hun weg kunnen vinden.
 

Sint-Maartenscollege

Het Sint-Maartenscollege, de oudste school midden in Maastricht, is een school met een warm en veilig leer- en werkklimaat. Docenten spelen binnen onze school een onmisbare rol; zij zijn de onderwijs-professionals, die alle ruimte krijgen om hun vak vorm te geven op eigen wijze, passend binnen de visie van de school.


Wij staan voor docent gestuurd onderwijs, waarbij de leerling centraal staat. We werken aan een professionele cultuur, waarin de lerende organisatie en overleg centraal staan. We maken gebruik van data-onderzoek om grip te houden op onze onderwijsresultaten. 

Het Sint-Maartenscollege is een Bourgondische school waar tijd en ruimte is voor gezelligheid. De Personeelsvereniging organiseert regelmatig activiteiten, de LO-sectie zorgt voor team-beweging en we laten voor onze leerlingen ook regelmatig de boog even ontspannen. 
“Het Maartens, de schooltijd van je leven, waar we Samen Mogelijkheden Creëren (SMC)”.
 

Sophianum

Het Sophianum is een brede scholengemeenschap in het Heuvelland in Zuid-Limburg. We vervullen als school een regionale functie in het behoud van voortgezet onderwijs voor alle onderwijstypes in de omgeving. Daarom bieden wij een breed onderwijsaanbod aan van vmbo basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg (mavo), havo, vwo tot en met gymnasium.


Binnen het grote Sophianum-geheel werkt elke kolom volgens het eigen ontwikkelde onderwijsconcept. Daarbij is het onze ambitie om onze leerlingen te vormen tot zelfbewuste, zelfstandige mensen, klaar voor de wereld van vandaag en van morgen. Onze missie is het creëren van een omgeving waarin we deze ambitie verwezenlijken om de leerlingen voor te bereiden op hun toekomst in het vervolgonderwijs en actieve participatie in een internationaal georiënteerde samenleving. Het bieden van een veilige en zorgzame leer- en leefomgeving, een succesvol onderwijsaanbod en onderwijs waarin verbinding met de maatschappij centraal staat, vormen daarbij de kern.

 

Stella Maris College

Het Stella Maris College is een school voor voortgezet onderwijs in Meerssen met een onderwijsaanbod voor vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium. 


Als school bieden wij ruimte aan leerlingen en medewerkers om zich te ontwikkelen en ontplooien in een veilige, warme en inspirerende omgeving. 
We zijn een streekschool voor het gebied tussen Maastricht, Geleen, Heerlen en Gulpen.
De kernwaarden van onze school zijn te vatten in drie woorden: ‘veilig leren leven’. 
Wij hechten aan een goede kwaliteit van ons onderwijs en een prima begeleiding van onze leerlingen.

Tevens willen we de relatie met onze omgeving versterken.
We zijn daarom op zoek naar een enthousiaste collega die vol passie mee wil bouwen aan deze prachtige streekschool.

Terra Nigra

Terra Nigra is dé school voor praktijkonderwijs in Maastricht. Terra Nigra is een kleine en vriendelijke school waar de leerling persoonlijk benaderd wordt. Ons enthousiaste team begeleidt de leerling in zijn zoektocht naar talenten en mogelijkheden. Daarbij vinden wij de samenwerking met ouders erg belangrijk.


Tijdens de lessen wordt veel praktisch gewerkt en de didactiek is op elke leerling persoonlijk afgestemd. Het onderwijsprogramma is sterk gericht op stage, werk of een vervolgopleiding. De school leidt op tot het behalen van certificaten. Hiermee kunnen leerlingen instromen op de  arbeidsmarkt of de entreeopleiding van het mbo. Ook is het mogelijk dat leerlingen hun schooldiploma behalen. Momenteel bezoeken ca. 240 leerlingen onze school.

United World College Maastricht

Het United World College in Maastricht is een internationale basis- en middelbare school, die onderwijs als middel inzet om de wereld vreedzamer en duurzamer te maken. Met ruim 900 leerlingen en in totaal meer dan 100 nationaliteiten in één school, kun je het de wereld in het klein noemen. De voertaal is Engels. Vanaf 16 jaar zijn ook Nederlandse leerlingen zonder internationale achtergrond welkom!


Kinderen tussen 4 en 11 jaar gaan naar de primary school. Het doel is om hen elke dag enthousiast naar school te laten komen, dat ze gelukkig en gemotiveerd zijn en dat ze ideeën en culturen delen, zodat iedereen met en van elkaar leert. Kinderen tussen 11 en 16 jaar gaan naar het International Baccalaureate Middle Years Programme, waar ze worden uitgedaagd om de connectie tussen meer traditionele schoolvakken en de echte wereld op te zoeken. Voor leerlingen vanaf 16 jaar biedt UWC Maastricht twee onderwijsprogramma’s aan. Zij die al een duidelijke(re) studie- en werkrichting voor ogen hebben, kiezen voor het International Baccalaureate Career-related Programme. Leerlingen die liever een wat meer academische richting op willen, kiezen voor het International Baccalaureate Diploma Programme. Beide programma’s worden afgesloten met een diploma dat alle topuniversiteiten ter wereld erkennen

VMBO Maastricht

Het VMBO is erop gericht de talenten van leerling optimaal te ontwikkelen. Vanuit een positieve benadering werken we in een veilige en respectvolle omgeving aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerling, uitgaande van een actieve inzet van de leerling om te komen tot de hoogst haalbare resultaten. Het VMBO realiseert een optimale voorbereiding op vervolgopleidingen in het mbo.


Leerlingen ontdekken wie ze zijn, over welke talenten ze beschikken en waar ze gemotiveerd voor zijn, zodat ze keuzes kunnen maken uit mogelijke toekomstige arbeidsterreinen. Dit doen leerlingen in een inspirerende leeromgeving, die beantwoordt aan de verwachtingen van leerlingen, ouders en docenten. Deze leeromgeving benadert de werkelijkheid en wordt aangevuld met buitenschools leren. Dit realiseren we o.a. door het aanbieden van één of meer stageperiodes of door de buitenschoolse werkelijkheid binnen de school te halen. In samenwerking met het mbo wordt via de vakmanschapsroute in het domein techniek een naadloze overgang gerealiseerd in het vierde leerjaar van het VMBO naar de vervolgopleidingen in het mbo. 

Vrijeschool Parkstad

Op Vrijeschool Parkstad worden leerlingen uitgedaagd om te werken met hoofd (kennis), hart (sociaal) en handen (kunst, ambacht en cultuur). Op Vrijeschool Parkstad is er in denken, in doen en op sociaal vlak aandacht voor creativiteit, innovatief vermogen en openheid van geest. De leerlingen blijven nieuwsgierig en gemotiveerd om kennis te vergaren, in zelfstandigheid en in samenwerking.

Het onderwijs op Vrijeschool Parkstad geeft leerlingen de kans om te verbinden met een breed vakkenaanbod; aandacht en verdieping staan voorop.

Waarden en identiteit
Vrijeschool Parkstad werkt vanuit het antroposofische mensbeeld als inspiratiebron. In elke fase worden nieuwe belangstellingsgebieden en ontwikkelingsmogelijkheden bij het kind aangesproken. Dit betekent dat ons onderwijs aansluit bij de natuurlijke ontwikkelingsfasen van kinderen. We zien de lesstof vooral als een middel voor persoonlijke groei van jonge mensen.

Missie
Vrijeschool Parkstad wil kinderen begeleiden in het ontdekken en tot ontplooiing brengen van hun persoonlijkheid en talenten. We bieden een basis voor een brede, algemene vorming en een ontwikkeling die aanmoedigt in cognitie, inventiviteit, originaliteit en creativiteit. Daarom is ons onderwijs gericht op diepgaande verbindingen; verbindingen met medeleerlingen, verbindingen met docenten en verbindingen met activiteiten en lesstof. 

Visie
Vrijeschool Parkstad wil kinderen laten uitgroeien tot mensen die zelf betekenis en richting aan hun leven geven en die met een sterke vrije persoonlijkheid een eigen plek kunnen vinden in de toekomstige, snel veranderende maatschappij. Om dit te bereiken creëren we op school een omgeving waarin leren betekenisvol is en kinderen raakt. Hierbij willen we de vrijeschoolse kernwaarden als uitgangspunt nemen en combineren met hedendaagse werkvormen, die zowel recht doen aan de individuele ontwikkeling van elk kind als aan de relationele ontwikkeling binnen en tussen klassengemeenschappen.

Stichting LVO

Elke schooldag verzorgen ruim 2.900 professionals voor ruim 23.500 jonge mensen onderwijs op een van de 25 scholen van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). LVO is een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg, plus een school in Brabant, van vmbo tot en met het gymnasium. Wij hebben de ambitie om te zorgen voor het best denkbare onderwijs voor onze leerlingen. 


Op onze scholen ontdekt en ontwikkelt de leerling in een veilige omgeving zijn talenten, onder begeleiding van deskundige docenten. Betrokken mensen die stáán voor het verzorgen van het best denkbare onderwijs en de ambitie hebben om ervoor te zorgen dat elke leerling een geweldige tijd heeft op school.

ISK/EOA Emmacollege

ISK Emmacollege is een regionale school voor Eerste Onderwijs aan Anderstaligen (EOA). Wij verwelkomen anderstalige jongeren van 12 t/m 18 jaar die pas in Nederland zijn of nog niet voldoende Nederlands spreken om aan het reguliere onderwijs deel te nemen.

 

We zijn een school waar leerlingen zich in alle rust, veiligheid en stabiliteit kunnen ontwikkelen tot volwaardige burgers in de Nederlandse maatschappij. Onze opdracht is de leerling voor te bereiden op uitstroom naar het Nederlandse onderwijs met een toereikend Nederlands taalniveau, passend bij de ontwikkeling en mogelijkheden van de leerling. Overdracht in kennis van cultuur en de Nederlandse maatschappij speelt een belangrijke rol in het onderwijsaanbod.

Taalrijk

TaalRijk is de school voor eerste Onderwijs aan Anderstaligen (EOA) in de regio Horst/Venray en maakt onderdeel uit van het Dendron College. Op Taalrijk volgen leerlingen uit verschillende culturen in de leeftijd van 12 – 18 jaar voor het eerst in Nederland onderwijs. Het gaat vooral om het leren van de Nederlandse taal en cultuur.


Naast lessen Nederlands worden ook vakken als maatschappijleer, rekenen (wiskunde) en kunst en cultuur aangeboden. Op deze manier maken de leerlingen al kennis met enkele vakken uit het vervolgonderwijs. Als de leerlingen de taal voldoende beheersen, kunnen ze doorstromen naar het reguliere voortgezet onderwijs of naar een mbo (of hbo)- opleiding. We hebben veel aandacht voor de sociale en emotionele begeleiding van jongeren. 

Techniek College Parkstad

Het Techniekcollege (onderdeel van het Emmacollege) biedt divers, praktisch en gedegen techniekonderwijs aan voor het derde en vierde leerjaar vmbo kader- en basisberoepsgerichte leerweg. Leerlingen krijgen een goed beeld van de mogelijkheden die er zijn in het hedendaagse technische werkveld en kunnen van daaruit een verantwoorde keuze maken naar een vervolgopleiding. 


In leerjaar 1 en 2 volgen de leerlingen het onderwijs op de verschillende vmbo-locaties in Parkstad. Naast het Emmacollege zijn dat Brandenberg, Herlecollege en Holz. 
Leerlingen hebben op het Techniekcollege de keuze uit verschillende profielen: 
•    Bouw, wonen en interieur
•    Mobiliteit en Transport
•    Produceren, Installeren en Energie

DaCapo College

Wij bieden kinderen een toekomst. 

Het DaCapo College is een school voor vmbo en praktijkonderwijs (pro) en eerste opvang anderstaligen (EOA) in Sittard en Geleen.

Ons prachtige hoofdgebouw (eyecatcher) is gelegen aan de Havikstraat in Sittard. Een paar afdelingen in de bovenbouw zijn gevestigd bij het Fortuna Stadion aan de Milaanstraat. Leerlingen die pro/EOA bezoeken doen dat op de locatie aan de Einighauserweg in Geleen.

We zijn een brede scholengemeenschap voor vmbo en pro/EOA. We bieden naast de mavo maar liefst 8 profielen aan voor onze basis- en kaderleerlingen. Daarnaast zijn we Top Sport Talentschool en leveren een meer dan stevige bijdrage aan de uitbouw van het techniekonderwijs in deze regio.

Een speerpunt van onze school is de wijze waarop we de ondersteuning hebben ingericht voor de leerlingen die dat nodig hebben. Zo hebben we onder andere een supportplein. Daar werken medewerkers vanuit verschillende disciplines voor onze leerlingen.

Onderwijs aan onze leerlingen wordt verzorgd door een breed samengesteld team van medewerkers. Iedereen staat voor onze leerlingen en biedt voor hen ook de ondersteuning die ze nodig hebben. Een mooie plek om te werken als je hart ligt bij deze leerlingen, een prachtige school om je zelf verder te kunnen ontwikkelen.

Vacature Alert


Wil je graag bij een van onze scholen werken, maar staat die ene baan waar je naar op zoek bent er niet bij? Met onze vacature alerts ben je altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures.
 

 

Vacature Alert

 

Wil je graag bij een van onze scholen werken, maar staat die ene baan waar je naar op zoek bent er niet bij? Met onze vacature alerts ben je altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures.